WITOLD GOMBROWICZ - UIT KRONOS

Uit het privé-dagboek Kronos 1940-1952

Onder de bijdragetitel ‘Rita Gombrowicz – beschouwing’ verscheen eerder op deze plaats de vertaling van haar inleiding tot Kronos, het in mei 2013 in het Pools verschenen privé-dagboek van Witold Gombrowicz (1904-1969). Daarin vertelt zij dat ze al kort na zijn dood samen met haar Poolse vriendin Maria Paczowska een zo goed mogelijke vertaling en ‘ontcijfering’ van deze handgeschreven notities vanuit het Pools naar het Frans heeft gemaakt.
Toen Gombrowicz eind 1939 in Argentinië aankwam, waar hij tot 1963 zou blijven, maakte hij korte maandelijkse notities die hij met romeinse cijfers van I tot XII nummerde. Aan het eind van elk jaar maakte hij korte samenvattingen over het afgelopen jaar. Die samenvattingen beperken zich tot zijn eigen leven, terwijl bij de afzonderlijke maanden wel degelijk ook de Wereldoorlog en de Argentijnse politiek (Peron) ter sprake komen.
Om een indruk te geven van Kronos en van de Argentijnse jaren tot Gombrowicz in 1953 zijn publieke Dagboek ging publiceren, vertaalde ik vanuit de Franse kopieën die Rita Gombrowicz me ter hand stelde de samenvattingen van de jaren 1940-1952. Alleen de opmerkingen tussen vierkante haken zijn van mij.
Paul Beers

1940
Dit jaar was het jaar van de ‘inwijding’. Ik dring door in Argentinië. Ik verlies mijn oude weerstand. Ik verander in bohémien.
In het begin – bang voor wat er zal gebeuren als de dollars op zijn. De warmte veroorzaakt zenuwtoestanden (de ruzie met Capdevila). Daarna regel ik de basis van mijn verblijf (of liever, dat gaat vanzelf).
Ik zoek werk – misschien handenarbeid. Ik droom van een goede kop koffie ‘s morgens…
Maar de druk van de oorlog houdt me overeind.
De betovering groeit… In het begin de wandelingen bij de haven, het Retiro… ik ontdek het gebied van de Corrientes.
Ik loop veel. Maar ik heb nog grote eisen – en ambities… Daarna pas ik me aan.
Periode van geremdheid [inhibitie], verbonden met de verblijfsvergunning. Maar daarna geef ik me volledig over aan mijn passie.
Eerste catastrofe en zeer moeilijke momenten van mijn verblijf in Argentinië.

1941
Eerste helft van het jaar – ziek, geremd, onzeker en angstig.
Gaandeweg kom ik er achter dat het niet zo erg is…
Ik ben nog altijd arm en ik zoek nog steeds werk.
Ik schrijf kleine artikelen.
De angst begint minder te worden.
Ontstaan van mijn vriendschap met Mastronardi.

In het tweede deel van het jaar neemt de activiteit toe.
Ik ga naar het park van het Retiro dat me betovert, en ook het centrum in. Ik hoor de klok slaan in de nacht…
Ik sluit vriendschap met Don Alfredo.
Waarschijnlijk ga ik met Pla een particulier tijdschrift (‘revista’) beginnen. Ik vermoei me in de wachtkamers van de kranten.
Aan het eind van het jaar schaken in Café Rex.

1942
Dit jaar is diffuus… Ik herinner het me niet goed.
Het belangrijkste was het schaken en Mastronardi. Ik denk dat ik vanwege het [seksuele] voorval in Mendoza [februari, ‘commissariaat’] opnieuw geremd ben. Het schaken leidt me af. Maar ik ben erg gefascineerd.
Ik breng veel tijd door met Don Alfredo. Ik leef tamelijk rustig, hoewel arm.

1943
Dit jaar – het (ondanks alles tamelijk plezierige) verblijf in Moron – moeilijk misschien maar diep en vol betovering.
Het jaar begint met de financiële catastrofe (ik verlies de geldelijke steun). Na een moeilijke periode een beetje evenwicht dankzij ‘Solidaridad’ [tijdschrift].
Ik heb geen jas. Ik slaap in Moron op de grond.
De eerste helft van het jaar absolute remming, misschien nog vanwege dat voorval en misschien ook vanwege de levensomstandigheden in Moron.
In de 2de helft, culminatie van de liefde… en iets als betovering… toestand van de zenuwen niet altijd goed.
Gezondheid tamelijk goed. Passie voor het schaken.


1944
Dit jaar begon met de ‘eindigende’ lente. Ze eindigt – beginnend bij de catastrofe. ‘Ligne d’ombre’ [naar The Shadow Line, Conrad]. Zonder het schaken was het een heel slecht jaar geweest.
Medewerker van ‘La Nación’.
In het 2de halfjaar voel ik me niet goed – en vertrek [naar Cordoba].
Financieel gezien wat beter dan vorig jaar [weer geldelijke ondersteuning van het Poolse gezantschap].

1945
Dit jaar was nogal moeilijk en middelmatig: doordrenkt van de ‘schaduwlijn’ [tussen jong en oud] die me in zekere zin intimideert en ontmoedigt.
Aan het eind van het jaar complete geremdheid.
Het is ook het eind van mijn vriendschap met [de broers] Vilela en Manem.
Financiën: op en neer, slecht. Gezondheid: niet kwaad.
Mager jaar, zonder aantrekkelijkheid.

1946
Dit jaar was eerder plezierig ondanks de financiële zorgen – vanwege de vertaling van ‘Ferdydurke’, en de groep die zich heeft gevormd.
De gesprekken in Rex. Maaltijden in Luxor en bij de [mede-vertalende] Cubanen. Literaire bohémien...
Ik ben ook aan [toneelstuk] ‘Het Huwelijk’ begonnen (erg onzeker over het resultaat). De Cubanen creëren een sterk erotische atmosfeer, maar ik concentreer me liever op de literatuur – vooral omdat ik een beetje beschaamd was.

1947
Dit jaar was beslissend. Publicatie van ‘Ferdy’. Ben gaan werken op de Banco Polaco (Nowinski).
Tussen maart en juli nogal wat narigheid, ziek. Afmattende massages – heel het verblijf in Salsipuedes ging naar de verdommenis.
Dit jaar stond in het teken van de Cubanen en de groep. Op erot. vlak eerder vermoeiend, heel minnetjes, bijna niets vanwege de ziekte. Voordat ik naar de Bank ging, overviel me de angst – activiteit, maar zonder resultaat.
Afwisselend jaar, maar moeilijk.

1948
Dit jaar is het jaar van de Bank en de publicatie van ‘El Casamiento’ [‘Het Huwelijk’].
Volhouden op de Bank dankzij de komst van Kwiatkowski en Iwaszkiewicz en ook dankzij mijn verplaatsing naar een ander vertrek.
De reacties op mijn toneelstuk in Polen waren zeer teleurstellend – tot X [oktober], toen Iwaszkiewicz als eerste het stuk een meesterwerk noemde. Daarna werden de reacties onder de Polen beter.
Aan het eind van het jaar begonnen de Argentijnen te reageren: eerder negatief. – Begonnen met ‘Trans-Atlantisch’, dat moeizaam vordert.
Sinds juli ben ik ziek: de lever – ik ben uitgeput en verzwakt.
Erot. ben ik eerder verlamd (daarna de ziekte). Enige activiteit in het 2de halfjaar.

1949
Na Mar del Plata voel ik me veel beter, maar het eczeem plaagt me. Ik heb last van mijn lever. Dieet.
Ik schreef ‘Transt-Atl.’ op de Banco. De activiteiten rond ‘Slub’ [Poolse titel van ‘Het Huwelijk’] nemen toe, vooral na de brief van Kuncewicz. Plan voor vertaling in het Frans.
Op de Bank tamelijk rustig met de collega’s.
In Rex de plezierige groep en grote vriendschap met Russo[vich].
Na een periode van ziekte toenemende activiteit en intensieve periodes.

1950
Dit jaar begon zeer slecht vanwege de gezondheid. Vrees voor een operatie. Voltooiing van ‘Trans-Atlantisch’ nadert. Aan het eind nieuw eczeem, en de oude verdwenen.
In het 2de halfjaar opent de komst van Rodzinska bepaalde perspectieven en ik knoop nieuwe betrekkingen aan. Het prestige van het stuk groeit.
Erot. tijdens dit jaar niets meer, alleen aan het eind tamelijk intensief en met goed resultaat.
Slecht jaar wat gezondheid betreft.

1951
Gezondheid: eczeem op het hoofd plaagt me steeds minder. In het 2de halfjaar de tanden (2 hebben een zieke wortel, 1 abces). Daarna grote verbetering van de ingewanden en de lever.
Literatuur: in het 2de halfjaar aanzienlijke vermeerdering van mijn prestige onder de Polen. Maar ik schrijf niets (alleen een schets voor een toneelstuk).
Werk: op de Bank doe ik bijna niets. Verveling.
Financiën: nogal slecht vanwege de devaluatie. Extra salaris.
Erot.: heel weinig, ik werd gehinderd door de gezondheid en de kiespijn.
Belangrijkste gebeurtenis: het verblijf van Rodzinski [blad beschadigd]. ‘Trans-A.’ [blad beschadigd]

1952
Gezondheid: niet kwaad. Eczeem verdwenen. Tanden slecht (2 gebroken).
Financiën: sommige maanden moeilijk. De situatie op de Bank steeds gecompliceerder.
Literatuur: Mijn prestige neemt flink toe onder de Polen (vooral na de polemieken met Straszewicz en Cioran). [Directeur] Nowinski maakt mijn literaire werk op de Bank onmogelijk, ik heb er trouwens geen zin in. Ik wacht op de verschijning van het boek. [De Poolse uitgeverij Kultura in Parijs heeft besloten ‘Het Huwelijk’ en ‘Trans-Atlantisch’ samen in één band uit te brengen.]
Erot.: dit jaar tamelijk intensief. In februari (Salsipuedes) en december het sterkst.
Algemeen: verveling, toenemende eenzaamheid, gedemoraliseerd, luiheid, lectuur en… wachten, wachten, wachten!© Rita Gombrowicz, Parijs