FRANS KUIPERS - VERANTWOORDING
verantwoording


in dit werk komen ontleningen voor
en verwijzingen naar mensendierendingen en dromen. 

Dank ben ik verschuldigd aan stilte en straatgewoel.
Straatgewoel vanwege het aloude wonder van het toeval
en stilte omdat er geen ander antwoord omdat zij prangende
vragen prangend omdat ik nieuwsgierig sterven wens.
Schatplichtig ben ik aan de raadselachtigheid van wereld en wezens
en niet neergelegd heb ik mij bij de faillietverklaring van de fantasie
door de eerste de beste sterrennacht.

Een barre reis is het jazeker naar het eind van de wereld
en de hemel weet verder, wees dus een reiziger.

En een droom is het jazeker en wie zou zijn droom beter verklaren
kunnen dan jezelf en je kunt het niet, Pierewiet. Niemand niet.
Ziedaar hoe ik tot poëzie ben gekomen.

_________________________________
‘Verantwoording’ is het laatste gedicht uit Frans Kuipers bundel Geen Ander Antwoord (november 2016); het is daarin het enige gedicht dat een titel draagt.
Men raadplege voor Frans Kuipers ook Het Momentmagazijn.