NINA BRUGGENWIRTH - NADEREND ONWEER

            1

Als achter coulissen oefent
de donder zijn stem. Of is
het de dood die ons de trom
slaat op de horizon?

Op de opkomende wolken
steigeren paarden en over
de randen kijken hun menners
alvast op de aarde neer.

Op de akkers groeit mals
de haver. Door hommels
beschommeld bloeit
de klaver in de wei.

De op de wolken
steigerende paarden
zijn deel van diezelfde
wolken, zoals de achter
de paarden stijgende
wolken deel zijn
van het kalme
grazen in de wei.


            2

Reeds mompelt de donder.
Nog luisteren op de horizon
zwarte leeuwen geeuwend
naar het koeren van het bos
            achter mijn rug.

Maar brult dat weldra
hard genoeg
uit zijn houtduiven
            terug?


            3

Over een wolkenrand schijnen nog wat goudstraalsels
waardoorheen het flitst. De lucht trekt grauw dicht.

Zelfs de wildkansel met de houten ladder biedt
geen zicht meer op beauties, vlindervleugelig,
halfbloot, die rond golden boys zich geilig
te gedragen wagen terwijl ze louter de tijd
behagen door zaads zaad om zaad te vragen.


            4

God boert. Wie duiven trainde
voor de zondvloed houde ze nu binnen.

Hoed u voor natte veren!
Als er al engelen bestaan, dan
donderen ze weldra geliquideerd
            naar beneden.


            5

Zo meteen begint het te hozen!
Weg met het tere en weeë van
Flora's rocococapriolenklonen! Weg
met het flauwroze der frambozen
en de pastelkleurpoederpatronen
der fladdermaarwataanicaroïden!

Leve de koele slagkracht der ionen.
Leve het bombarderen van die lieden
die regeren in de steden om er hun
beschavingshoogmis te celebreren.
Leve het executeren van een ieder die
behalve een handvol sprinkhanen of
wilde rijst aandacht voor zijn psyche vraagt!

Moge het onder arcaden, in portieken
vluchten of in kelders schuilen zinloos,
het gezonde huilender dan het dodelijk
zieke zijn en elk bericht ontwrichten!

____________________

Nina Bruggenwirth (1988) is architecte. De hier her en der bijgewerkte gedichtenreeks werd voor het eerst gepubliceerd in 2008 op het internet: http://ninabruggenwirth.blogspot.nl/